Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

Ortografierea/retraducerea numelui de familie/prenumelui

Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea – prin menţiune pe marginea acestor acte – a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât şi la cele referitoare la părinţii săi.

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului ori la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă.
Click aici pentru a descărca cererea de ortografiere a actelor de stare civilă

Documente necesare:

1. Act de identitate, original şi copie xerox aflat în termen de valabilitate; iar pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate: paşaportul românesc .

2. Certificatul de naştere/căsătorie al solicitantului, certificatele copiilor minori original şi copie xerox;

3. Adeverinţă eliberată de un traducător autorizat din care să rezulte ortografierea sau traducerea corectă dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă;

4. Declaraţia legalizată a soţului sau consimţământul dat în faţa ofiţerului de stare civilă că este de acord cu ortografierea sau traducerea numelui de familie sau a prenumelui în cazul persoanelor căsătorite;

Aprobarea pentru ortografierea numelui de familie/prenumelui se face de către primarul localităţii care are în păstrare registrele. Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urma îşi dă consimţământul.

Pe baza aprobării, se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.

Comments are closed.