Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

Legislaţie

- Constituţia României.
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.
- Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
- Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările la zi.
- Legea nr. 21/1991 Legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter nonpersonal.
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările la zi.
- Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările la zi.
- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările la zi.
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările la zi.
- Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

Comments are closed.