Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj

Eliberarea Actelor de identitate

- Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. >>
- Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani. >>
- Eliberarea actului de identitate la: >>

  • expirarea termenului de valabilitate
  • modificarea datelor de stare civilă
  • anularea documentului
  • schimbarea sexului sau a fizionomiei
  • preschimbarea buletinelor de identitate

- Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior. >>
- Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor. >>
- Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România. >>
- Eliberarea actului de identitate la dobândirea cetăţeniei române. >>
- Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate. >>
- Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România. >>

- Documente cu care se poate face dovada adresei de domiciliu. >>

- Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei. >>

1. În atenţia cetăţenilor români cu domiciliul în România, care se află în străinătate. >>
2. Termenele de eliberare a actelor de identitate >>
3. Valabilitatea actelor de identitate. >>

Comments are closed.